مواد مورد نیاز

1-كاغذ رنگی
2- قیچی
3- چسب مایع


این كاردستی ویژه ی عزیزان خردسال است و به آنها كمك می كند تا با شكل مثلث آشنا شوند.
اگر بچه ها می توانند با دست دور شكل مثلث را پاره كنند از خودشان كمك بگیرید برای اینكه راحتتر باشند كاغذ را تا كنید تا با پاره كردن یك لبه آن یك مثلث زیبا داشته باشند.

و اگر بزرگتر هستند و می توانند از قیچی استفاده كنند، قیچی مخصوص كاغذ با لبه گرد در اختیارشان قرار دهید در غیر اینصورت خودتان شكل مثلث را ببرید


سوااهایی كه باید از بچه ها بپرسید
چه اشیاوی دیگری می شناسند كه این شكلی باشد؟ مثلا یك روسری سه گوش
چند تا مثلث می توانند بشمارند؟
آیا می توانند مثلث ها را به ترتیب اندازه از بزرگ به كوچك ردیف كنند؟


طرز ساخت

سه مثلث در سه اندازه ی بزرگ، متوسط و كوچك در رنگهای مختلف آماده كنید.
مثلث بزرگ بدن ماهی است. مثلث متوسط كه دم ماهی است از پشت به بدنه چسبانده شود. مثلث كوچك هم كه باله ی ماهی است روی بدنه چسبانده شود
با مداد رنگی می توانید چشم و دهان ماهی را بكشید