مواد مورد نیاز

1-فیلتر قهوه یك عدد
2- قیچی
3- ماژیك
4- كمی آب
5- كاغذ فویل آلومینیومی
6- چشم آماده عروسك


طرز ساخت

یك فیلتر قهوه را روی بشقاب بگذارید. اگر رنگش قهو ه ای باشد، كار كردن راحتتر است
با ماژیك های گوناگون ، قسمتهای مختلف را بصورت نامنظم رنگ كنید

فیلتر قهوه را با چكاندن چند قطره آب خیس كنید، برای اینكار می توانید از قطره چكان استفاده كنید تا چند قطره آب با انگشتانتان روی آن بپاشید
باید مدتی صبر كنید تا كاغذ فیلتر خشك شود


وقتی فیلتر خشك شد، تصویر یك ماهی را در آن كشیده و دورش را قیچی كنید
با استفاده از كاغذهای فویل آلومینیومی نوارهایی را بریده و برای تزئین بدنه ی ماهی استفاده كنید
می توانید از چشم عروسكی آماده استفاده كنید و یا با ماژیك برای ماهییتان چشم بكشید