مقالات سینمای استراتژیکبیماریهای کودکان و واکسیناسیون
بیماریهای کودکان و واکسیناسیون

موضوع بیماریهای کودکان شامل بسیاری از بیماریهایی میشود که کودکان به آن دچار میگردند. شایعترین این بیماریها در اینجا توضیح داده میشوند.

آبله مرغان

بچه‌ای که آبله مرغان دارد، میتواند پیش از آنکه آثار بیماری در او به روشنی دیده شود، بچه‌های دیگر را هم مبتلا کند، چون باید نزدیک به دو هفته از ابتلا به بیماری بگذرد تا تاولهای قرمز یا آبله‌ها، سراسر بدن را بپوشانند. بچه تب میکند و آبله‌های قرمز خارش زیادی دارند. شایسته آن است که تا افتادن آبله‌ها و خشک شدن زخمهای ریز، بچه در خانه نگهداشته شود.
قرمزی پوست یا به قول دانمارکیها بیماری سیلی یا کشیده
بیشتر بچه‌های میان پنج و دوازده سال به این بیماری دچار میشوند. پس از گدشت دو هفته از ابتلا، تازه مریضی خودش را نشان میدهد. این بیماری خودش را با قرمز شدن بخشی از پوست صورت، دست و یا پا که شبیه به جای یک سیلی است، نشان میدهد. هنگام بارداری باید از این بیماری پرهیز کرد، چرا که میتواند به انداختن خودبخودی جنین بیانجامد. برای همین، چنانچه مؤسسه‌های نگهداری کودکان بچه‌ای داشته باشند که دارای این بیماری باشد، باید آنرا به آگاهی همگان برسانند.

سیاه سرفه

پس از یک هفته از گرفتن بیماری است که بیماری خودش را نشان میدهد. این بیماری باعث حمله‌های طولانی سرفه، به ویژه در شب میگردد که به طور معمول با تنگی نفس و صداهای غیر عادی در هنگام نفس کشیدن همراه است. بعضی وقتها کار به استفراغ هم میکشد. این بیماری بیشتر در همان هفته اول است که سرایت میکند و برای همین باید تماس بیمار با دیگر بچه‌ها - به ویژه کودکان زیر یک سال که این بیماری میتواند برایشان زیان جانی داشته باشد- قطع گردد.

مخملک

از هنگام ابتلای به بیماری تا دیدن آثار آن، چیزی میان سه روز تا یک هفته به درازا میکشد. این بیماری باعث چرک کردن گلو و درد آن، و قرمزی پوست در ناحیه کشاله ران و زیر بغل میشود. زیر تأثیر بیماری، ممکن است که زبان هم ناصاف، قرمز و پر از لکه شود. مخملک با آنتی‌بیوتیکهایی که خیلی سریع عمل میکنند، مداوا میشود. پس از سه روز مصرف آنتی‌بیوتیک، دیگر کودک دیگران را مبتلا نمیکند.

تب سه روزه

این بیماری بیشتر نزد کودکان شش ماهه تا سه ساله دیده میشود. از هنگام ابتلای به بیماری تا دیدن آثار آن، نزدیک به دو هفته طول میکشد. این بیماری با یک تب شدید ناگهانی شروع میشود که تا ٤٠ درجه سانتیگراد میرسد. پس از سه روز تب فروکش کرده و یک قرمزی بر روی پوست ایجاد میشود که از تنه شروع شده و به سوی دستها و پاها کشیده میشود. این قرمزی به طور معمول پس از ١٢ ساعت ناپدید میشود.

بیماری دست- پا- دهان

از هنگام ابتلای به بیماری تا دیدن آثار آن، تنها دو یا سه روز طول میکشد. این بیماری حظور خودش را با تاولهای کوچکی در دهان و روی دستها و پاها اعلام میکند. در ضمن این بیماری اغلب با تب همراه است. تا هنگامی که بچه هنوز در جاهای نام برده تاولهایی دارد، میتواند کودکان دیگر را هم مبتلا کن

واکسیناسیون

واکسن اِم اِف اِر، واکسنی است که بچه را در برابر اُریون، سرخک و سرخجه ایمنی می‌بخشد. بسیار مهم است که بچه را در برابر این بیماریها واکسینه کنید، چون هر کدام از این سه بیماری میتوانند کار را به جای باریک بکشانند. برا ی نمونه اریون میتواند به عفونت پوسته مغز و کاهش شنوایی در کودک بیانجامد. بیماری اریون در مردان بزرگسال، میتواند باعث عفونت تخمها شود که در آن صورت میتواند منجر به کاهش توانایی بچه‌دار شدن گردد. سرخجه به ویژه برای جنین خطرناک است، و برای همین، برای زنلنی که میخواهند باردار شوند بسیار مهم است که خود را علیه این بیماری واکسینه کنند. همچنین این واکسیناسیون باعث میشود که مادران این بیماری را پخش نکرده، و کودکان هنوز به دنیا نیامده را به سقط ناخواسته مجبور نکنند. آخرین بیماری از این سه بیماری که با یک عدد واکسن ام اف ار میتوان در برابر آن به مصونیت دست یافت، سرخک است. مشکلهایی که در اثر سرخک پیش می‌آید بسیار جدی است، چرا که از هر صد هزار کودکی که به این بیماری دچار میشوند، ده نفر آنها می‌میرند، و چهل نفر آنها عفونت مغزی میگیرند.
کار یک واکسن بدین گونه است که ویروس را در بدن تزریق میکنند تا سیستم دفاع و ایمنی بدن کودک ماده‌های ضد این ویروس را ترشح کنند. ویروسی که در واکسن هست، نه یک ویروس معمولی، بلکه یک ویروس ضعیف شده است که نشانه‌هایی از بیماری را به صورتی نه چندان شدید ایجاد میکند. برای همین چنانچه کودک روز پس از واکسیناسیون کمی مریض شود، نه امری غیر عادی است و نه خطرناک. بسیار کم اتفاق می‌افتد که این واکسنها عارضه‌های جانبی شدیدی را به همراه بیاورند. باید تأیید کرد مشکلهایی که همراه با واکسنها پیش می‌آیند، بسیار ناچیزتر از مشکلهایی است که خود بیماری به همراه می‌آورند. برای همین بسیار مهم است که بگذارید فرزندتان واکسن ام اف ار را بزند و پس از آن از شرّ اُریون، سرخجه و سرخک که او را به سختی بیمار میکند، در امان بماند.
در دانمارک زدن واکسن ام اف ار را به همه کودکانی که به ١٥ ماهگی میرسند، پیشنهاد میکنند. کودک باید برای گرفتن نتیجه کامل، بار دیگر هنگامی که ١٢ ساله میشود نیز این واکسن را بزند، اول برای این که بدن بعضی از آدمها نمیتواند در همان بار نخست مواد لازم را بر ضد واکسن هر سه بیماری تولید کند، و دیگر این که در بار دوم، بدن میتواند ماده‌های بسیار بیشتری علیه بیماری تولید کند. پس باید دوبار این واکسن را زد.
گذشته از واکسن ام اف ار، واکسنهای دیگری هم برای کودکان پیشنهاد میشوند. در برنامه واکسیناسیون بچه‌های دانمارک، پیشنهاد میشود که کودکان علیه هشت بیماری عفونی واکسینه شوند. واکسیناسیون برزای همه کودکان رایگان است و شرکت در این برنامه داوطلبانه است. پیشنهاد واکسینه کردن از سوی دولت برای پیشگیری از بیماریها و پی‌آمدهای جدی آنهاست و از سوی دیگر باعث میشود که در دراز مدت بعضی از بیماریها به کلی ریشه‌کن شوند. همه این هشت بیماری، بسیار کم در دانمارک پیدا میشوند، البته این بیماریها هنوز هم در کشورهای دیگر شایع هستند و تجربه نشان میدهد که اگر واکسیناسیون را کنار بگذاریم، میشود که دوباره سر و کله بیماریها پیدا شوند. در حال حاظر برنامه واکسیناسیون دانمارک چنین است:
٣ ماهگی     دیفتری- کزاز- سیاه سرفه- فلج کودکان- عفونت پوسته مغزی
٥ ماهگی     دیفتری- کزاز- سیاه سرفه- فلج کودکان- عفونت پوسته مغزی
١٢ ماهگی   دیفتری- کزاز- سیاه سرفه- فلج کودکان- عفونت پوسته مغزی
١٥ ماهگی   سرخک- اریون- سرخجه یا اِم اِف اِر
٢ سالگی     فلج کودکان
٣ سالگی     فلج کودکان
٤ سالگی     فلج کودکان
٥ سالگی     دیفتری و کزاز
١٢ سالگی   سرخک- اریون- سرخجه یا اِم اِف اِر
منبع: سایت اینترنتی فین فو