می توانید به آسانی،‌از كاغذ و مجله های قدیمی، یك كویی ژاپنی(ماهی طلایی) آویزان بسازید. این ماهی آویزان از سقف،‌بسیار زیبا به نظر می رسد. یك كلاس كه پر از این ماهیها باشد، بسیار محرك و زیباخواهد بود.

 

وسایل مورد نیاز:                                             

 

·        كاغذ

·  مجله های قدیمی،كاتالوگها، نوارهای كاغذ رنگی و نوارهای بریده شده فویلهای آلومینیومی

·        چسب

·        قیچی

·        منگنه

·        علائم یا مدادرنگی

·        دستگاه پانچ

·        دو یا سه نوار كاغذی(به طول چند اینچ)

·        چند تكه نخ

 

روی تكه كاغذ بزرگی،‌عكس یك ماهی بكشید.

تكه كاغذ دیگری را زیر كاغذ اولی بگذارید. دو ماهی بزرگ كاغذی را ببرید.

 

از تكه كاغذها و/ یا فویلهای آلومینیومی، تعداد زیادی دایره ببرید. از مجلات و كاتالوگهای رنگی و قدیمی استفاده كنید.

دایره ها را در هر دو طرف بدن ماهیها بچسبانید. این دایره ها. پولكهای ماهی هستند(ماهی متقارن نیست، بنابراین دایره ها را طوری روی ماهی بچسبانیدكه وقتی دو طرف را به هم منگنه می كنید،‌پولكها در سمت بیرونی قرار گیرند).

 

با استفاده از مدادرنگی یا علائم مختلف، سر، باله ها و دم ماهی را تزیین كنید.

 

دو طرف ماهی را به هم منگنه كنید،‌ ته نوارهای كاغذی را درون دم ماهی قرار داده و منگنه كنید.

 

با دستگاه پانچ، روی صورت ماهی، دو سوراخ ایجاد كنید. كمی نخ از سوراخها عبور دهید. حالا شما یك كویی(ماهی كول ژاپنی)آویزان دارید.