هشت پای خمیری

ساخت این هشت پای خمیری، بسیار سرگرم كننده است، اما كمی كثیف كاری دارد.

شما می توانید هشت پا را روی میز قرار دهید یا آن را از سقف آویزان كنید

وسایل مورد نیاز:

 

·        یك بادكنك گرد

·        روزنامه

·        آرد و آب

·        یك ماهیتابه و یك هم زن

·        خمیر سبز

·        قلموی نقاشی

·        نوار كاغذی سبز

·        چسب

·        یك علامت سیاه

·        چشم

 

اجازه دهید بادكنك كاملا خشك شود(ممكن است چند روز وقت بگیرد). بادكنك را بتركانید و آن را از پوست خارجی هشت پا جدا كنید. بادكنك تركیده را دور بیندازید.

           

هشت پا را سبز كنید. بگذارید خشك شود.

            

چشمهای هشت پا را بچسبانید یا برای هشت پا چشم بكشید.

 

از نوارهای كاغذی سبز،‌هشت پا ببرید. آنها را به قاعده توپ بچسبانید.

 

می توانید هشت پا را روی میز قرار دهید یا آن را از سقف آویزان كنید و ماهیهایی هم قرار دهید تا یك اقیانوس داشته باشید.