دهان بازشوی ترسناك

یك دهان بازشو بسازید. وقتی شما كارت را باز می كنید، دهان باز می شود. می توانید كارتتان را شبیه یك پرنده، یك فرشته  یا یك هیولای بزرگ بسازید. این كار بسیار آسان و سرگرم كننده است.

 

وسایل موردنیاز:

 

·        دو قطعه كاغذ(كاغذهای رنگی جالبترند)

·        چسب

·        قیچی

·        مدادرنگی و/ یا علائم

تكه كاغذی را از وسط تا كنید. ازوسط خط تا، كاغذ را در امتداد خطی به طول2 اینچ(5 سانتیمتر) ببرید

دو طرف محل برش را به طرف داخل خم كنید تا دو مثلث به وجود آید.

       كارت را باز كنید.

      آن را به طرف پایین مانند V  قرار دهید.

    یكی از مثلثها را به طرف بالا فشار دهید و لیه های بالایی كارت را به هم پانچ كنید

       در مورد مثلث دیگر هم به همین شیوه عمل كنید.

   كارت را ببندید و روی خط تا را فشار دهید تا به خوبی تا بخورد.

     هنگامی كه كارت را باز كنید، یك دهان بازشو خواهید داشت.

    قطعه دیگر كاغذ در نیمه بعدی(اگر رنگ دیگری داشته باشد، زیباتر به نظر می رسد) را هم تا كنید.

    این كارت جدید را از سمت بیرونی به كارت بازشو بچسبانید.  نزدیكی منطقه دهان را چسب نزنید، در این صورت دهان باز نخواهد شد! بگذارید چسب خشك شود.

در اطراف دهان، تصویر هیولای وحشتناكی را بكشید و كارت خود را تزیین كنید.

برای تنوع در كارت، خط را به صورت خط راست نبرید. بلكه آن را به صورت موج دار ببرید و دندانها را هم زیگزاگ كنید. حتی می توانید برای دو هیولا، بیش از یك دهان قرار دهید یا حتی می توانید یك هیولای دوسر بسازید. به علاوه، این دهان، بسیار شبیه نوك پرنده یا دهان فرشته است.